Privacy beleid

Hoe gaan wij met privacy om
Je digitale omgeving moet net zo vertrouwd zijn als je energievoorziening van je woning. Daarom gaan wij als fryslanduurzaam.frl zorgvuldig met jouw gegevens om en houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zijn zo transparant mogelijk over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer er enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Contactgegevens:
Sicco Boorsma
Rinbank 1
9103PB Dokkum
06 – 22 42 44 37

Als je de website bezoekt

Net als bijna iedere website maakt ook Fryslanduurzaam.frl gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Fryslanduurzaam.frl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies en die geen inbreuk maken op je privacy. De functionele cookies die wij inzetten zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook maken wij gebruik van analytische cookies die wij inzetten om onze website te verbeteren. Deze analytische cookies zijn zo ingesteld dat deze geanonimiseerd zijn en niet herleidbaar zijn naar een individu.

De analyse tool die Fryslanduurzaam.frl gebruikt is Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Als je informatie achterlaat

Je kan op de website op twee manier informatie achterlaten:

  • Contact- en intake formulier
  • De mijn omgeving voor inhoudelijke interactie

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kan je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fryslanduurzaam.frl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fryslanduurzaam.frl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het kunnen uitvoeren van opdrachten
  • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het opnemen van contact per email, telefoon of (digitale)berichten om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten.

Overige gegevens
Naast persoonsgegevens verwerken wij ook gegevens over jouw woning:

  • Woningtype (bouwjaar, energielabel, foto’s)
  • Verbruiksgegevens (gas en elektra)
  • Inhoudelijke voorstellen t.a.v. woningverbeterplan, financieel advies, subsidie en btw teruggave, begeleiding en ontzorging
  • Abonnementsgegevens (financieel en contactgegevens)

Bovenstaande gegevens verwerken wij om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens
Fryslanduurzaam.frl bewaart je persoonsgegevens in het klantvolgsysteem. Er zijn verschillende soorten categorieën te onderscheiden, namelijk klanten en potentiële klanten. De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij gedurende de duur van 5 jaar.

Wanneer je ooit interesse in één van onze diensten hebt getoond zullen we jouw gegevens ook bewaren. Wij bewaren deze gegevens zodat we je goed van dienst kunnen zijn als je besluit om weer contact met ons op te nemen. Wanneer je 3 jaar lang geen contact met ons hebt gezocht dan zullen we je gegevens verwijderen uit ons klantvolgsysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fryslanduurzaam.frl verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere derden zijn onze externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacy statement, zoals onze ICT-leveranciers;

Derden aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Fryslanduurzaam.frl, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.
Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fryslanduurzaam.frl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Fryslanduurzaam.frl. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is als er een doel is van de gegevensverwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Fryslanduurzaam.frl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

december 2019